DE SHIFT: HERSTEL VAN YIN/YANG IN ONSZELF & IN DE WERELD

Categorieën: Lichter levenDoor Datum: 8 juni 2020Leestijd: 5 minuten

Veranderingen in de wereld

We ervaren momenteel een gigantische collectieve ontwaking. We groeien van af-gescheidenheid, angst en controle naar meer openheid, vertrouwen en het contact met onze intuïtie.

Periode van chaos

Vóórdat we hier kunnen komen moeten we door een periode van chaos heen. De overstap naar een ‘lichter’ leven gaat niet zonder weerstand. Dit zien we zowel op collectief vlak gebeuren in de maatschappij, als ook in onszelf. We zouden kunnen zeggen dat onze individuele transformatie sterk verband houdt met de collectieve transformatie.

Eerst komt alles wat onbewust, onzuiver en angst-gebaseerd is naar boven. Er wordt als het ware licht op geschenen.

Verschuiving mannelijke en vrouwelijke energie

In dit artikel wil ik het hebben over, wat naar mijn mening, de verschuivingen zijn op het gebied van onze mannelijke en vrouwelijke energie.

Met de focus op de ‘wedergeboorte’ van de vrouwelijke energie. Zowel mannen als vrouwen hebben een vrouwelijke én een mannelijke energie, en door de eeuwen heen is deze balans verstoord geraakt.

Het is alsof deze energieën uit elkaar zijn gehaald en elkaar zijn verloren. Terwijl van oorsprong beide energieën gelijkwaardig zijn en elkaar aanvullen.

Naar mijn idee komt veel van ons lijden voort uit deze onbalans. Ik zal een aantal voorbeelden toelichten.

Het oude wereldbeeld

Persoon die alleen leeft vanuit de mannelijke energie

Heeft de neiging om het leven compleet mentaal te willen sturen en controleren. Heeft zich afgesloten van het gevoel en meent dat het verstand superieur is aan het gevoel. Daarmee komt ook een gebrek aan inlevingsvermogen en is er geen diepgaande verbinding met zichzelf en anderen. Er is weinig/geen contact met de natuur, creativiteit en het échte genieten.

Persoon die alleen leeft vanuit de vrouwelijke energie

Heeft de neiging om alsmaar voor een ander te willen zorgen, en vergeet daarbij zichzelf. Kent de eigen grenzen niet en is voornamelijk bezig met de ander. Heeft moeite met het praktische, zakelijke leven. Tevens kan het lastig zijn om in actie te komen en dingen te manifesteren.

Dit zijn even twee simpele (stereotype) voorbeelden die in me opkwamen. Het is natuurlijk niet zo zwart wit en er zijn vele variaties te bedenken waarbij yin en yang uit balans zijn.

De invloed van de overheersende mannelijke energie op onze samenleving

Zoals ik al zei wilde ik met name focussen op de wedergeboorte van de vrouwelijke energie. Daarom schets ik eerst even kort hoe de mannelijke energie al eeuwen lang de overhand heeft en wat de gevolgen daarvan zijn.

Onze moderne wetenschap berust op het idee dat het verstand superieur is aan het gevoel. Het is lang zo geweest dat de fysica de wezenlijke eigenschappen van het leven probeerde te beschrijven in termen van levenloze, materiële deeltjes. Ofwel, een mechanistisch wereldbeeld.

Dit heeft ook veel invloed op de manier waarop de psychologie en geneeskunde naar de mens kijken. De mens wordt gezien als louter fysiek wezen, ofwel: een soort robot. Zaken als de ‘ziel’, bewustzijn, energie etc. komen daar niet aan bod. Denk ook aan de technologie. De natuur wordt gezien als een ‘ding’, die we kunnen uitbuiten. Dieren en planten worden gezien als minderwaardig.

( Maar gelukkig komt dit mechanistische wereldbeeld nu onder druk te staan door de opkomst van de kwamtummechanica. Die lijkt erop te wijzen dat op het meest fundamentele niveau van de materie ons bewustzijn een wezenlijke rol speelt in het creëren van de materiële werkelijkheid! )

Het nieuwe wereldbeeld: samenwerking tussen yin en yang

Bovenstaande voorbeelden laten zien hoe een afgescheiden mannelijke energie zijn invloed heeft (gehad) op de maatschappij. Ik bedoel hiermee niet dat dit verkeerd of slecht is. Ik wil alleen maar aantonen dat er daardoor belangrijke (bezielende) elementen verloren zijn gegaan.

De reguliere geneeskunde, psychologie en technologische vooruitgang zie ik ook niet als ‘verkeerd’. Er zitten zeker veel positieve kanten aan. Het gaat mij er om dat de vrouwelijke energie evenzo belangrijk is, en deze weer samen mag komen met de mannelijke energie. Dat is voor mij de enige manier waarop wij ons als mensen weer verbonden kunnen voelen met wie we werkelijk zijn.

De mannelijke en vrouwelijke energie in balans in personen

Hierbij zie ik een persoon voor me die vanuit de intuïtie leeft en in verbinding staat met zichzelf, anderen en de natuur. Er is een diepgaand genieten van het leven en creativiteit stroomt gemakkelijk. Daarnaast is er ook oog voor de zakelijke en praktische kant van de dingen.

Ideeën en inspiratie kunnen gemakkelijk worden omgezet in actie en manifestaties. Deze persoon leeft vanuit zijn hart, maar is ook krachtig. Eigen grenzen worden goed bewaakt, terwijl er ook een sterk inlevingsvermogen is in de ander.

Een nieuw holistisch wereldbeeld

Zoals hierboven is omschreven is de vrouwelijke energie weggedrukt (geweest) in onze maatschappij. Hierdoor zijn wij als mens het contact met ons gevoel, intuïtie, lichaam en de natuur verloren. We vertrouwen eerder op autoriteiten die met hun ‘objectieve’ kennis iets kunnen zeggen over ons functioneren, dan dat we zélf voelen wat kloppend voor ons is.

We zijn vergeten dat we scheppende wezens zijn en dat wij onze werkelijkheid creëren vanuit ons eigen bewustzijn. Vanuit dit wereldbeeld is de benadering van fysieke en psychische ‘ziekten’ anders. Het zijn geen toevallige mankementen, maar belevingen met een diepere betekenis.

In het nieuwe wereldbeeld zie ik voor me dat de geneeskunde en psychologie meer holistisch gaan werken. Bij acute gevallen zijn reguliere artsen bijvoorbeeld heel belangrijk.

Kom je op het gebied van chronische klachten, lijkt mij de samenwerking met de ‘alternatieve’ hoek belangrijk. Waar komt de klacht vandaan? Wat is het verband met de psyche of de verdrongen emoties? Wat wil het lichaam de persoon vertellen? Om vervolgens voor de specifieke persoon te zoeken naar methoden (regulier of alternatief) die het meest geschikt zijn. Ofwel, die gevoelsmatig het meest op de persoon aansluiten.

Ik las laatst dat er in ziekenhuizen in Amerika energie-behandelingen worden toegepast voor/na operaties. Omdat is gebleken dat de persoon dan sneller herstelt. Hoe mooi is dat!

Back to nature

En hoe gaan we dan om met de natuur? In oudere samenlevingen werd de natuur als bezield beschouwd. Er werd samengewerkt met de krachten van de natuur. Als we de natuur, planten en dieren weer gaan bekijken door de ogen van gelijkheid, en beseffen dat alles bewustzijn heeft, verandert de manier waarop we er mee om gaan.

Dan verandert het ‘gebruiken’ van dieren en natuur, in sámenwerken met dieren en de natuur. Ook dit is weer de vrouwelijke energie van inlevingsvermogen en gevoel. Als we hier mee in verbinding staan gaan we vanzelf anders naar de natuur en de dieren kijken.

Ik heb in dit artikel een aantal zaken uitgelicht, maar je kunt dit natuurlijk toepassen op nog veel meer onderwerpen. Bijvoorbeeld: meer gelijkwaardige relaties, andere (groenere) manieren van werken, wonen en verkeer, een liefdevollere omgang met elkaar… noem naar op!

Waarbij we zowel het analytische, rationele verstand en de kracht van de mannelijke energie, combineren met de intuïtieve, stromende, gevoelsmatige energie van de vrouwelijke energie. Voor een nieuwe, holistische, liefdevolle samenleving die alle aspecten van het mens-zijn erkend!

Instagram

VOLG @ DEMIMAATMAN